POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest Iwona Faluta, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IVA GRAFIK IWONA FALUTA z siedzibą przy ul. Rumskiej 6/31, 81-074 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9581381527, REGON: 220636242.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”.
 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Podanie, administracja i przetwarzanie danych

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.6 ust. 1 lit. a,b,c,f oraz art.9 ust. 2 lit. b,f,h rozporządzenia RODO.
 2. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć moją usługę.
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz zasadami rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług fotograficznych bądź graficznych, wystawiania faktur oraz pozyskiwania opinii dotyczącej przebiegu sesji i jakości usług,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jestem ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka mogą być przekazane oraz udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w moim imieniu lub innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
  1. obsługującym lub udostępniającym w moim imieniu systemy i narzędzia teleinformatyczne,
  2. podwykonawcom wspierającym mnie w zakresie wykonania umowy,
  3. podmiotom świadczącym dla mnie usługi doradcze, outsourcingowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową,
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  5. podmiotom współpracującym ze mną przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim stanę się administratorem danych.
 10. Kontakt ze mną jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: i.faluta@wp.pl.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.iwonafaluta.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 6. Zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.